LSE03. Jak rozpoznać wartościowe szkolenie?

LSE03. Jak rozpoznać wartościowe szkolenie?